20 นาที ฟิตกายให้แกร่ง ฉบับสูงวัย ทำได้ด้วยตัวเอง

รหัสสินค้า : B001

ราคา

299.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 299.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

20 นาที ฟิตกายให้แกร่ง ฉบับสูงวัย ทำได้ด้วยตัวเอง

เพราะยิ่งสูงวัย ยิ่งต้องใส่ใจออกกำลังกาย โดย ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

จะแบ่งออกเป็นบทๆ ดังนี้

บทที่ 1: การออกกำลังกายแบบแอโรบิค

บทที่ 2: การออกกำลังกายแบบใช้อุปกรณ์

บทที่ 3: การออกกำลังกายแบบไม่ใช้อุปกรณ์

บทที่ 4: การเดิน

Visitors: 46,684