บริการ


  • IMG-20121229-WA0003.jpg
    คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคสมองและโรคพาร์กินสัน ดำเนินการโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้ป่วยที่...

  • young-man-delivering-package-customer-home-delivery.jpg
    บริการส่งยาทางไปรษณีย์ บริการจัดส่งยาพาร์กินสันให้แก่ผู้ป่วยตามคำสั่งของแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-185-2620-1 วิธีการสั่งซื้อยา 1. จดรายละเอียดต่างๆ ของยา ได้แก่ ชื่อยา ขนา...
Visitors: 40,801