นัดหมายการตรวจ

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคสมองและโรคพาร์กินสัน ดำเนินการโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
โรคทางระบบประสาท พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ 
เพื่อความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล


เวลาเปิดทำการ 
วันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. – 19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

หากต้องการทำการนัดหมาย

กรุณาติดต่อที่เบอร์ 02-1852620, 080-6848888

 

Visitors: 21,727