เกี่ยวกับคลินิก

> แนะนำคลินิก

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคสมองและโรคพาร์กินสัน ดำเนินการโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย โรคพาร์กินสันและผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบริการจัดส่ง ยาทางไปรษณีย์เพื่อความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล

สถานที่

ซอยทองหล่อ 19 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรติดต่อ 02-185-2620-1
หรือ 089-686-0121

เวลาเปิดทำการ

เปิดทำการวัน พฤหัสบดี เวลา 15.00 น. – 19.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

บุคลากรในคลินิก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
นางสาว ลลิตา แก้ววิไล
นางสาว ณัฐวดี ต่อสนิท
นางสาว สุชาพิชญ์ ไชยวงศ์